Vị trí & chỉ đường

Cereja​ Hotel
Add: Đường Hoa Phượng Tím, Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, Phuờng 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam.
Tel: (0263) 7300888 / 097 608 7272
Email: info@cerejahotel-resort.vn